10: El mur, l’element bàsic de la pedra seca

Tot un món de pedra seca10

Anterior_aiseguent_ai

 

INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES:

b22_ai     b23_ai     b13_ai

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close