17: Com són les estructures i els acabats exteriors de les barraques de pedra seca?

Tot un món de pedra seca17

Anterior_aiseguent_ai

 

INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES:

b38_ai     b39_ai     b40_ai

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close