18: Quins elements podem trobar a l’interior de les barraques de pedra seca?

Tot un món de pedra seca18

Anterior_aiseguent_ai

 

INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES:

b41_ai     b42_ai     b22_ai

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close