21: Les pedres de les pedreres només servien per a la pedra seca?

Tot un món de pedra seca21

Anterior_aiseguent_ai

 

INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES:

b47_ai     b48_ai     b49_ai

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close