22: Com està actualment la qüestió de la pedra seca?

Tot un món de pedra seca22

Anterior_aiseguent_ai

 

INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES:

b50_ai     b51_ai

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close