8: El tipus de pedra utilitzat influeix en la construcció de pedra seca?

Tot un món de pedra seca8

Anterior_aiseguent_ai

 

INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES:

b18_ai     b19_ai

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close