Barraca amb llinda

Barraca dels Hereus (Montgrí) amb indicació de diferents parts
Imatge: Barraca dels Hereus (Montgrí) amb indicació de diferents parts

Un model molt utilitzat per a la coberta de l’espai buit de la porta és l’ús de la llinda. La llinda és una pedra gran i consistent que ha de suportar el pes de la paret superior a la porta. Sovint aquest pes és important i les persones que construeixen la barraca ho reforcen amb una doble llinda, o amb una llinda apuntada, o amb un arc de descàrrega (disposició de les pedres de sobre la llinda en forma d’arc per repartir les forces verticals cap als costats).

La llinda ha d’estar ben recolzada sobre els muntants de la porta, normalment fets amb pedres més grans i regulars, que no pas la resta de parament.

Sovint el pes d’aquestes estructures i les tècniques de desviament cap als laterals és tan considerable que és recomanable la construcció de contraforts.

També trobarem llindes a sobre de fornícules finestrons, amb la mateixa utilitat de suportar el pes de sobre.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close