Carrerades al regne d’Espanya

Una carrerada és un camí ramader, una via pecuària, un camí prou ample per on poden transitar els ramats de bestiar. Normalment són camins una mica més que l’amplada d’un carro, atès que els ramats que hi haurien de passar podrien serien prou nombrosos i probablement en els desplaçaments propis de la transhumància.

En l’espai en què ens trobem, rarament estem parlant de carrerades transhumants però sí d’ús ramader, i això implica que necessàriament, per normativa, són camins públics i el manteniment dels marges correspon als pagesos que volen evitar que el bestiar entri en els seus conreus. Aquesta normativa ve de molt antic al regne d’Espanya, de molta tradició ramadera, i actualment forma part de la Llei 3/1995 de 23 de març. Catalunya no té una normativa específica al respecte.

Carrerada elevada a la Garriga d'Empordà
Imatge: carrerada elevada a la Garriga d’Empordà

Podem trobar carrerades amb paret a cada banda de la via, però a la Garriga, n’hi ha altres per sobre dels eixarts, o murs de separació entre propietats, molt amples [fotografia de la dreta].

Els camins ramaders tenen un alt valor natural ja que funcionen com a connexió entre ecosistemes diferents (corredor ecològic) fomentant la biodiversitat. Cada comunitat autònoma n’ha de garantir la conservació per al seu ús original o per a usos complementaris (agrícoles o turístics).

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close