Argila, guix, calç, ciment

ArgilaL’argila és un material granular natural procedent de la descomposició de les roques feldespàtiques. Les partícules són inferiors als 4 micròmetres de diàmetre (0,04mm). És un material que adquireix plasticitat en barrejar-se amb aigua, i s’endureix en escalfar-la per sobre dels 750ºC.

CalçLa calç és un òxid que s’obté de la pedra calcària. S’ha fet servir durant segles per elaborar morter de calç, com a material bàsic per a la construcció. A través de la cocció de la pedra calcària s’aconsegueix l’òxid de calci, anomenat calç viva. Actualment només es fa servir en casos molt concrets (reconstruccions d’edificis antics, emblanquinat de parets…).

Guix en polsEl guix és un mineral format per sulfat de calci que també s’ha fet servir des d’antic en la construcció, però no té les propietats aglutinants de la calç o del ciment, i el seu ús sense cap altre producte no permet fer edificis tan sòlids. Actualment es fa servir especialment per recobrir parets i sostres.

CimentAl segle XIX, com a resultat de diversos experiments, s’arriba a fabricar el ciment. La primera fàbrica de ciment de tipus pòrtland de Catalunya s’instal·la el 1901, a Castellar de n’Hug. El seu ús ha desplaçat el d’altres productes anteriors. De fet, actualment és tan habitual que el consum de ciment es considera un indicador bàsic del desenvolupament econòmic d’un país o d’una comunitat.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close