Densitat de les roques

La densitat (o pes específic) és el pes d’un tipus de roca en relació amb el seu volum. La qual cosa significa que si sabem dues de les tres dades, podem calcular la que no sabem.

Mesura de la densitat d'un cos.
Imatge: mesura de la densitat d’un cos. Font: Naturalsom

Si tenim unes quantes roques d’un tipus determinat, podem calcular el volum (mirant el volum de líquid desplaçat en una proveta graduada, o potser calculant el líquid que desplacen en un cubell absolutament ple d’aigua), i després saber-ne la massa pesant les roques. Així podrem calcular la densitat.

Si podem establir la densitat de les roques d’un espai determinat, sabent les mides d’un carreu regular o d’una llinda, per exemple, podrem determinar el pes que han hagut d’aixecar les persones que feien aquella construcció.

D’aquesta mateixa manera, si podem calcular el volum d’una construcció (d’una barraca, per exemple), podrem tenir una idea bastant precisa del seu pes.

La densitat correspondrà a grams per cm3, a quilos per dm3 o a tones per m3.

Si volem ser experimentals, cal calcular aquestes dades respecte de les roques que treballem. Però us donem algunes dades recollides de diferents fonts (especialment de pàgines de materials de construcció) sobre les densitats que es consideren estàndards. Són informacions purament indicatives.

Esquist, pissarra: al voltant de 2,3
Pedra calcària: al voltant de 2,5
Marga: al voltant de 2,6
Marbre: al voltant de 2,65
Granit: al voltant de 2,7
Gneis: al voltant de 2,8
Basalt: al voltant de 2,9

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close