Duresa de les roques

La duresa és la resistència del mineral a ser ratllat. Es classifiquen segons una escala de l’1 (talc) al 10 (diamant) en la que el quars té el número 7. Atès que és una escala per a minerals és molt difícil aplicar-ho a les roques (que són combinacions de diversos materials). En general, podem adjudicar a la roca calcària un valor al voltant de 3 o 4 (ja que la calcita, el component principal, té una duresa 3), a l’esquist al voltant de 5, al basalt entre 5 i 6, al gneis al voltant de 6,5 i al granit al voltant de 7. L’escala de classificació es coneix com Escala de Mohs.

Tipus de roques
Imatge: tipus de roques.
Font: blog Roques i mineral.

És cert, però, que la duresa, tot i ser simptomàtica de les dificultats de treball que oferirà un determinat material, no sempre s’hi correspon, perquè també depèn de la seva fractura (la manera en què es trenca en picar-la amb un martell).

Pot ser us pot interessar de donar un cop d’ull a la pàgina en què es parla de l’exfoliació i la fractura.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close