Eines i feines

La maquinària moderna ha fet deixar de costat molts oficis tradicionals i moltes de les eines que els hi eren pròpies.

Certament, algunes eines encara es conserven i continuen sent útils, les més genèriques, però moltes altres, potser les més específiques, són ara peces de museu.

Eines relatives a diversos oficis relacionats amb les pedreres.
Imatge: eines relatives a diversos oficis relacionats amb les pedreres.
Font: Serra – Meléndez Arquitectes

Un dels oficis que ha sofert major transformació és el de picapedrer (també anomenat pedrapiquer, en algunes zones).

Molt sovint les construccions de pedra seca les feia directament el pagès que no sempre tenia eines tan especialitzades. Les que tenia el pagès tenia més relació amb la seva feina de camperol.

Tant les eines com els seus noms tenien algunes variants d’una zona a una altra, tot i que eren semblants de forma i de funció. Per exemple, entre les que apareixen a la segona gràfica:

Eines del camp
Imatge: eines del camp

Us proposem de mirar aquest vídeo on Pitu Puig (del qual parlem en altres capítols d’aquest treball) explica les eines de picapedrer que es feien servir a Avinyonet de Puigventós.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close