Els Puig, picapedrers

A Avinyonet hi ha la casa dels Puig, de generacions de picapedrers. A la porta de la casa pairal hi ha l’escut de la fotografia, que també apareix al panell. En aquest escut hi ha representades algunes de les eines més habituals de l’ofici. Us proposem de mirar-les amb atenció i veure si les podeu reconèixer.

45_escut PuigCompàs: eina formada per dos elements articulats en un punt; serveix per comparar i transportar distàncies.

Escaire: eina que té dos costats formant angle recte; serveix per comprovar i traçar angles rectes (amb l’ajut d’una punta metàl·lica anomenada ratllador).

Maceta: maça petita, eina formada per un mànec i un element de percussió, normalment metàl·lic, per colpejar els tascons que han de trencar la pedra; el mall jueu es fa servir per picar la pedra directament, per desbastar-la; el mall de cap i pena és un martell gros en el que un dels costats té forma de destral.

Buixarda: (n’hi ha tres de representades) maça amb les cabotes proveïdes de puntes piramidals; serveix per picar i polir les pedres amb un efecte de pigallat uniforme.

Escarpa: eina de tall (cisell) que consisteix en una barra de ferro amb una punta (la cabota) per on es colpeja amb un martell o una maceta i a l’altra punta en forma de doble bisell. Si la punta és arrodonida s’anomena punxó.

Escoda: (n’hi ha dues de representades) eina amb mànec de fusta semblant a un martell però amb el cap de l’eina que acabava en dues puntes acerades que s’havien d’anar esmolant conforme s’anaven desgastant.

Gardina: és un cisell (com l’escarpa) que té el tall dentat; serveix per desbastar la pedra deixant-la marcada amb unes estries que permet diferenciar la part ja treballada de l’altra.

Fotograma del reportatge “Entre pagesos i picapedrers”
Imatge: fotograma del reportatge “Entre pagesos i picapedrers”

Per a fer-vos millor una idea de la feina dels picapedrers, com els Puig, us convidem a mirar aquest vídeo que després de parlar d’algunes feines de recuperació de pedra seca a Avinyonet, també parla dels picapedrers i hi apareix en Pitu Puig, hereu de la nissaga que és representada a l’escut de la família.

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close