Exfoliació i fractura de les roques

Treball en una pedrera
Imatge: treball en una pedrera

Algunes de les característiques pròpies de les roques condicionen la feina posterior per tal que formin part de construccions de pedra seca (i també d’altres tipus de construccions).

Una característica és l’exfoliació, és a dir la capacitat d’alguns minerals de trencar-se segons cares planes. solen ser roques amb estructura laminar. Cas de tenir-la, és relativament fàcil fer lloses (planes i estretes). És el que passa força amb l’esquist, i una mica amb el gneis. Són roques amb minerals d’estructura laminar o foliàcia.

Una altra característica és la fractura, és a dir l’aspecte que presenta la superfície de trencament d’un mineral o roca. Si no són exfoliants, el resultat pot ser molt divers (fractura concoïdal, terrosa, irregular, estellada o desigual) i és força probable que el resultat de trencar-les sigui amorf o poc regular, la qual cosa obligarà a un treball posterior amb les eines adequades. Aquest treball més específic sol ser feina dels picapedrers.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close