Glossaris i localismes

És evident que estem parlant d’un tema que té un vocabulari específic que no és del registre informal, que són mots que costen d’entendre o que es refereixen a accions actualment en desús.

A més, en algunes zones, hi ha mots que només es fan servir en una àrea molt reduïda, i que, per tant, parlem de localismes.

En aquests casos, els glossaris ens són de molta utilitat.

A nivell general, us recomanem dos diccionaris:

– El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, 2a edició

– El Diccionari Alcover-Moll (diccionari català-valencià-balear)

Referit exclusivament a pedra seca, us recomanem el Glossari de Paisatges de Pedra Seca, de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Descripció de la "Tina", provinent del blog Vocabulari del pagès gaianès
Imatge: descripció de la “Tina”, provinent del blog Vocabulari del pagès gaianès

Alguns glossaris il·lustrats són especialment interessants quan recullen maneres de dir pròpies d’una zona molt concreta.

Com a exemple us en posem dos: un del poble de Catí (a l’Alt Maestrat, Castelló, País Valencià), i un altre anomenat Vocabulari del pagès gaianès, referit al Gaià, al Bages, de la Maria Estruch.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close