Llinda i llindar

Croquis de llinda datada
Imatge: croquis de llinda datada

De vegades, la llinda és un element d’ennobliment de la barraca, en el sentit que una llinda ben tallada i escairada dona certa categoria i prestigi a la construcció. Si, a més, té alguna inscripció, com ara la data, l’efecte és major. A la imatge lateral us posem el dibuix d’una de les llindes de la Garriga, amb l’any de la seva construcció i, fins i tot, la data de l’acabament.

Marxapeu en una barraca del Pla de Vinyers
Imatge: marxapeu en una barraca del Pla de Vinyers

De tota manera, una cosa és la llinda i una altra el llindar. La llinda és a la part superior de la porta. El llindar és l’enllosat del terra, per facilitar l’accés a l’interior de la barraca, o la sortida. Sovint pot ser només una llosa prou gran i adaptada a la mida de la porta, que se sol anomenar marxapeu.

No totes les barraques que tenen llinda o arc a la porta tenen llindar al terra. No deixa de ser una millora opcional, un altre element de comoditat o d’ostentació. I no sempre és raonable, fins i tot pot arribar a ser poc recomanable si la porta és baixa. Al cap de Creus podem trobar barraques amb l’interior completament enllosat però que a la zona del llindar no en tenen per tal de rebaixar el terra i facilitar el pas.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close