Murs esllavissats, barraques ensulsiades

Barraca ensulsiada al Pla de Vinyers, a la Garriga d'Empordà.
Imatge: barraca ensulsiada al Pla de Vinyers, a la Garriga d’Empordà.

Visitant els espais de pedra seca de la comarca trobem moltes barraques ensulsiades, o sigui que ja no conserven ni la coberta ni el tancament de la porta. A la comarca la paraula que fem servir és precisament aquesta, ensulsiada, i la fem servir especialment per les barraques. Quan només és una part de la barraca, per exemple la corona o alguna de les parets, sovint ens hi referim com a esllavissat.

De fet, quan hi ha una paret parcialment caiguda, també es fa servir el mot esllavissat, però trobem tot de mots que es fan servir en zones concretes. Per exemple al Priorat s’utilitza el mot derroc, al Penedès esbaldrec, a la Garrotxa desmunt, a les Balears enderrossall, a Castelló (País Valencià), portells i també solsida.

La riquesa del lèxic no amaga una trista realitat, el continu deteriorament dels elements de pedra seca dels nostres paisatges a causa de l’abandó i el poc interès.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close