Paisatges de l’Alt Empordà

Segons el Catàleg de paisatges de l’Alt Empordà, publicat per l’Observatori del Paisatge, a partir del qual s’ha redactat la Carta del Paisatge de l’Alt Empordà, a la nostra comarca podem distingir set espais diferenciats:

Mapa de les 7 unitats de paisatge de l'Alt Empordà
Imatge: mapa de les 7 unitats de paisatge de l’Alt Empordà

– La Plana de l’Empordà
– Les Salines i l’Albera
– Els Aspres
– Els Terraprims
– La Garrotxa d’Empordà
– El Cap de Creus
– L’Alta Garrotxa

Al capítol de Valors del Paisatge, s’hi diu:
També tenen una especial significació les construccions de pedra seca. La Garrotxa d’Empordà és un dels indrets on ens apareixen una major concentració d’aquestes construccions. Aquestes són la materialització d’un procés històric relacionat amb l’expansió dels conreus, en moment de bonança econòmica i vigoria demogràfica. Amb pedra seca es construïren feixes, tancats, agulles per conduir aigües, camins d’accés o barraques. Les barraques foren la construcció més característica i la seva varietat és elevada. Algunes es troben aïllades, d’altres estan encastades i amagades en una paret de feixa i no es veuen; algunes semblen veritables fortaleses, i d’altres aparenten fragilitat.

Cal advertir que el document esmentat situa la zona de la Garriga dins de la Garrotxa d’Empordà. L’entitat que en fa difusió és el de Consorci Salines-Bassegoda, en el web del qual es pot trobar nombrosa informació sobre els elements de pedra seca de l’espai.

Trobarem mostres de patrimoni de pedra seca especialment a tots els espais si exceptuem la Plana i els Terraprims, on són més aviat escasses.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close