Panells

expo panells 2Aquí trobareu els 24 panells de Tot un món de pedra seca. A través d’un breu text, imatges i il·lustracions, cada panell se centra en un tema o aspecte concret i es complementa amb un DescoRepte , una petita activitat de descoberta, opinió o debat per als alumnes i que pot ser treballada de manera individual o col·lectiva.

Tots els panells inclouen també informacions complementàries als seus continguts, que es troben enllaçades a cada pàgina i també a l’apartat de continguts complementaris.

n1  n2  n3  n4  n5  n6  n7  n8  n9  n10  n11  n12  n13  n14  n15  n16  n17  n18  n19  n20  n21  n22  n23  n24

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close