Travessar un mur

Porta en un mur del cap de Creus
Imatge: porta en un mur del cap de Creus

Saltar un marge o travessar un mur exempt (mur separador amb paret a totes dues bandes) no es pot fer de manera que es deteriori cada cop que es passa. Per tant, cal pensar els llocs on normalment el propietari, o el petit ramat, hauran de passar i posar-hi l’element que més convingui per afavorir aquest pas.

Per lògica, en un mur exempt, una porta és el sistema més raonable, és a dir, una simple interrupció del mur. Habitualment serà estreta perquè hi passi una persona i també un sol animal (i encara si és prou petit). Si és estreta, és més fàcil de bloquejar cas que no vulguem que sigui accessible.

Escales en feixes del cap de Creus
Imatge: escales en feixes del cap de Creus

Si ens hem d’enfilar per un marge, el més simple és fer-hi una escala fixa. Si el mur és prou gruixut, l’escala hi estarà integrada. Si el mur no és tan ample, caldrà posar-hi lloses com a escalons exempts, cosa que a la comarca se sol anomenar pujadors. En altres zones rep també el nom de saltadors.

Saltadors a la Vall del Flequer
Imatge: saltadors a la Vall del Flequer

També podem imaginar una escala en un mur exempt, i se’n troben algunes de ben imaginatives. La de la imatge és una escala que puja dreta per una banda i baixa de costat per l’altra. Aquesta solució estalvia espai de mur i dificulta el pas al bestiar.

Escala en un mur del cap de Creus
Imatge: escala en un mur del cap de Creus

Molts murs esllavissats són el resultat del deteriorament pel pas de persones i animals, que remouen les pedres sobre les que transiten. També pel pas de maquinària per les feixes i bancals, que hi provoca una pressió superior a la que poden suportar els marges.

A la Garriga trobem eixarts que són transitables, de manera que persones i ramats passen elevats per sobre de la resta del terreny. Això obliga a fer rampes d’accés en els punts convenients.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close